Skip to content

Aktien

Aktierna har upprättats i enlighet med svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Det finns bara en typ av andel. Aktien ges ut till innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden. Aktiekapitalet i Clean Motion AB uppgår till 35 552 387,50 kronor och är fördelat på 71 104 775 aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor. Bolaget har inte några utestående optioner. Clean Motions aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 26 maj 2016. Aktiekurs från Nasdaq First North Growth Market. First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Företag på First North Growth Market regleras av First Norths Growth Market-regler och inte av lagkraven för handel på en reglerad marknad. Aktienamn: CLEMO ISIN-kod för aktie: SE0008216303 LEI-kod: 549300C5LE1I3GKLNB17

Certified Adviser

G&W Fondkommission

Kungsgatan 3

111 43 Stockholm

Aktieägare

Antalet aktieägare i Clean Motion AB uppgick den 13 Jun 2024 till ca. 3 792.

Senaste uppdaterad: 13 Jun 2024


aktieägareAntal aktierpercent
AB Virtual Engineering Nordic (Göran Folkesson, Niklas Ankarcrona & Mathias Jernhed) 9 591 96713.49 %
The Techno Creatives Ventures AB12 430 70217.48 %
Göran Folksesson (via bolag och närstående)4 038 0765.68 %
Hans Folkesson (privat och via bolag)2 469 1623.47 %
Avanza pension2 404 0923.38 %
Nordea Livförsäkring Sverige AB1 983 8462.79 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB1 733 3252.44 %
Joel Rozada1 432 2682.01 %
Ragnar Moberg1 206 5311.7 %
Lennart Jeansson (privat och via bolag)1 156 5701.63 %
Övriga (c:a 3488) st32 658 23645.93 %
Total71 104 775100%

Source: EuroClear